Uncategorized

2. – 6. 8. 2021 Zavřeno

Ve dnech 2. – 6. 8. 2021 bude exekutorský úřad z technických důvodů veřejnosti zcela uzavřen. V Novém Jičíně dne 28.07.2021 Mgr. David Bolom, soudní exekutor Exekutorský úřad Nový Jičín

Oznámení o změně exekutora

Dnem 1. 8. 2016 byl Mgr. David Bolom jmenován ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem soudním exekutorem Exekutorského úřadu Nový Jičín, který tímto dnem převzal po odstupujícím soudním exekutorovi JUDr. Jiřím Fišerovi. Za účelem snadné dostupnosti se exekutorský úřad nachází přímo na novojičínském náměstí (Dobrovského 1). Oznámení o změně exekutora v PDF

Call Now Button