Úvodní stránka

Soudní exekutor tímto sděluje, že ve dnech 23.12.2019 – 1.1.2020 bude exekutorský úřad veřejnosti zcela uzavřen.

Platby na úhradu exekuce provádějte na účet úschov soudního exekutora č. 276109058/0300, variabilní symbol číslo spisu bez znaku lomítka, specifický symbol rodné číslo bez znaku lomítka nebo případně IČ.

Aktuální dražby naleznete v sekci Dražby.

Oznámení o změně exekutora

Dnem 1. 8. 2016 byl Mgr. David Bolom jmenován ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem soudním exekutorem Exekutorského úřadu Nový Jičín, který tímto dnem převzal po odstupujícím soudním exekutorovi JUDr. Jiřím Fišerovi.

Za účelem snadné dostupnosti se exekutorský úřad nachází přímo na novojičínském náměstí (Dobrovského 1).

Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů zde.

Děkujeme za pochopení