Exekutorský úřad Nový Jičín

soudní exekutor Mgr. David Bolom

Aktuality

Exekutorský úřad Nový Jičín

Exekutorský úřad provádí vymáhání jak peněžitých, tak i nepeněžitých plnění a provádí další činnosti dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme:

  • dražby movitých věcí
  • dražby nemovitých věcí
  • právní pomoc oprávněnému či povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční a další činností
  • sepis exekutorských zápisů osvědčujících skutkový děj a stav věci
  • příjem finančních prostředků, listin a movitých věcí do úschovy

Věříme, že se rozhodnete využít našich dlouholetých zkušeností a oceníte profesionální přístup.

Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů zde.

Kontakt

Exekutorský úřad Nový Jičín
soudní exekutor Mgr. David Bolom

Číslo účtu úschov: 276109058/0300

variabilní symbol: číslo exekuce bez znaku lomítka
specifický symbol: rodné číslo nebo IČ

Úřední hodiny:

Pondělí:9:00 – 11:0012:00 – 15:00
Úterý:Zavřeno (jen pro objednané či zvané)
Středa:9:00 – 11:0012:00 – 15:00
Čtvrtek:Zavřeno (jen pro objednané či zvané)
Pátek:Zavřeno (jen pro objednané či zvané)

O exekutorském úřadu

Exekutorský úřad Nový Jičín, soudního exekutora Mgr. Davida Boloma byl otevřen dne 1.9.2016 poté, co byl převzat i se všemi exekučními spisy po původním soudním exekutorovi JUDr. Jiřím Fišerovi.

Exekutorský úřad Nový Jičín se nachází v centru Nového Jičína na rohu Masarykova náměstí.

Mgr. David Bolom

soudní exekutor

Mgr. David Bolom byl jmenován ministrem spravedlnosti
JUDr. Robertem Pelikánem soudním exekutorem Exekutorského úřadu Nový Jičín, který tímto dnem převzal po odstupujícím soudním exekutorovi JUDr. Jiřím Fišerovi.

Call Now Button