Exekutorský úřad Nový Jičín

soudní exekutor Mgr. David Bolom

Oznámení o změně exekutora

Dnem 1. 8. 2016 byl Mgr. David Bolom jmenován ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem soudním exekutorem Exekutorského úřadu Nový Jičín, který tímto dnem převzal po odstupujícím soudním exekutorovi JUDr. Jiřím Fišerovi.

Za účelem snadné dostupnosti se exekutorský úřad nachází přímo na novojičínském náměstí (Dobrovského 1).

Oznámení o změně exekutora v PDF

Call Now Button