Dražby movitých věcí

Dražba movitých věcí se uskuteční dne 04.04.2019 v 10:00 hod.
Dražební vyhláška