Exekutorský úřad Nový Jičín

soudní exekutor Mgr. David Bolom

16.11.2023 – 24.11.2023 Exekutorský úřad uzavřen

Sdělení

Ve dnech 16.11.2023 – 24.11.2023 bude exekutorský úřad veřejnosti z technických důvodů zcela uzavřen.

Úhrady provádějte vkladem či převodem na bankovní účet úschov soudního exekutora č. 276109058/0300, jako variabilní symbol použijte číslo jednací exekuce bez znaku lomítka (např. exekuce č. 205 EX 1/99 má var. symbol 199), případně rodné číslo bez znaku lomítka nebo IČ.

Písemnosti směřujte na adresu sídla exekutorského úřadu, a to Dobrovského 35/1, 741 01 Nový Jičín, do datové schránky syazx4k, nebo na email podatelna@exekutornj.cz.

Mgr. David Bolom, soudní exekutor

Call Now Button