Úvodní stránka

Sdělení:

Ve dnech 16. 11. 2018 – 23. 11. 2018 bude exekutorský úřad z technických důvodů veřejnosti zcela uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Aktuální dražby naleznete v sekci Dražby.

Oznámení o změně exekutora

Dnem 1. 8. 2016 byl Mgr. David Bolom jmenován ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem soudním exekutorem Exekutorského úřadu Nový Jičín, který tímto dnem převzal po odstupujícím soudním exekutorovi JUDr. Jiřím Fišerovi.

Za účelem snadné dostupnosti se exekutorský úřad nachází přímo na novojičínském náměstí (Dobrovského 1).

Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů zde.

Ve dnech 7. – 10. 8. 2018 a dále 20. 8. – 24. 8. 2018 bude exekutorský úřad z technických důvodů veřejnosti uzavřen.

Děkujeme za pochopení